Nidzica

  • zamek w Nidzicy wybudowano w 1409 roku z cegły na wysokiej kamiennej podmurówce
  • składa się z zamku głównego i podzamcza
  • rezydował tutaj krzyżaccy komturowie oraz prokurator
  • zamek pełnił również funkcje więzienia oraz sądu
  • warto zobaczyć kaplicę oraz refektarz z pięknymi sklepieniami
  • dzisiaj znajduje się tutaj ośrodek kultury i Muzeum Ziemii Nidzickiej
  • w zamku można nocować, cyklicznie odbywają się tutaj biesiady średniowieczne z pokazami walk rycerzy

Leave a comment

*